Visualisering av risikosituasjoner i byggenæringen

På oppdrag fra Byggenæringens Landsforening ble det for en tid siden laget et hefte og en serie illustrasjoner til bruk i HMS-undervisningen og som en tankevekker for å gjøre arbeidssituasjonene sikrere. Illustrasjonene viser risikosituasjoner og antyder riktig og gal handling i forhold til disse. Heftene burde ligge på enhver arbeids-/spisebrakke og kan da danne grunnlag […]

På oppdrag fra Byggenæringens Landsforening ble det for en tid siden laget et hefte og en serie illustrasjoner til bruk i HMS-undervisningen og som en tankevekker for å gjøre arbeidssituasjonene sikrere. Illustrasjonene viser risikosituasjoner og antyder riktig og gal handling i forhold til disse. Heftene burde ligge på enhver arbeids-/spisebrakke og kan da danne grunnlag for diskusjoner og gode samtaler som bygger opp om god HMS-tankegang og fokuserer på sikre arbeidsoperasjoner. Det er på tide å børste støvet av disse og løfte de frem i lyset igjen.

Illustrasjoner til undervisning kan lastes ned gratis fra vår nettside; www.byggarbeidsmiljo.no og heftene kan bestilles i nettbutikken. De heter enkelt og greit «HMS-illustrasjoner».