Tak og membrantekking i teori og praksis

Ny lærebok for taktekkere. Av husets ”fem fasader” er taket mest utsatt for ytre påvirkninger. For å sikre god kvalitet uansett takløsning kreves godt fagarbeid. Norske takentreprenører og leverandører av takprodukter setter derfor inn mye ressurser på å gi faget gode lærebøker. Denne boka er skrevet av fagpersoner. Slik er det nå blitt samlet oppdaterte kunnskaper […]

Ny lærebok for taktekkere. Av husets ”fem fasader” er taket mest utsatt for ytre påvirkninger. For å sikre god kvalitet uansett takløsning kreves godt fagarbeid. Norske takentreprenører og leverandører av takprodukter setter derfor inn mye ressurser på å gi faget gode lærebøker. Denne boka er skrevet av fagpersoner. Slik er det nå blitt samlet oppdaterte kunnskaper innen alle felter av faget, inkludert grønne tak.

Bransjen har utarbeidet preaksepterte løsninger for tekking av rullebelegg og membraner, og disse er også innarbeidet i denne boka. Preaksepterte løsninger skal være referanse for lærlinger slik at de kan utføre sikkert og godt tekkearbeid.

Utgangspunktet er kompetansemålene i læreplan for taktekkerfaget vg3/opplæring i bedrift, med beskrivelse av både det praktiske og det teoretiske som kreves av en taktekker. Denne læreboka erstatter serien på fem bøker fra 1998. Primærmålgruppen er elever innenfor Vg2 Klima-, miljø- og energiteknikk innenfor felles programfag og yrkesfaglig fordypning. Boka er også egnet som støttebok for lærlinger og praksiskandidater.