• Hjem /
  • Om byggenæringens forlag

Om byggenæringens forlag

Byggenæringens forlag

Byggenæringens Forlag AS ble etablert 28. mars 2000.
Forlaget tar mål av seg å være i fremste rekke når det gjelder utvikling, produksjon og distribusjon av læremidler til opplæring og etterutdanning i byggenæringen. Forlaget skal bidra til at byggenæringen og skoleverket til enhver tid har oppdaterte læremidler, publikasjoner og tjenester som sikrer nødvendig rekruttering og kompetanseutvikling. Forlagets kontorer ligger på Majorstua, mens lager og ekspedisjon er hos Renessanse Media AS på Liertoppen.

Byggenæringens Forlag samarbeider tett med viktige aktører innen bygg- og anleggsvirksomhet og organisasjoner både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i næringen.

Vi tilbyr læremidler og fagbøker til:

Teknisk fagskole og ingeniørutdanning
– Linjene for bygg og anlegg

Bedriftsintern opplæring
– Grunnopplæring HMS
– Dokumentert sikkerhetsopplæring

Videregående skole:
– Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
– Vg2 Byggteknikk Tømrerfag Betongfag
– Vg2 Treteknikk
– Vg2 Anleggsteknikk
• Anleggmaskinfører
• Asfaltfag
• Banemontør
• Fjell- og bergverk
• Vei- og anlegg
– Vg3 Tak- og membrantekkerfag
– Vg2 Anleggsgartner – idrettsanleggsfag

Vi er kurstilbyder innenfor KompetansePluss-programmet.

I vår nettbutikk kan du se hvilke bøker vi tilbyr og bestille bøker direkte.

Byggenæringens Forlag AS,
Postadresse: Postboks 5284 – Majorstua, 0303 Oslo
Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo
Telefon: 400 06 790, Fax: 921 06 790 E-post: post@bnf.as.