Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Byggenæringens forlag har i samarbeid med partene i arbeidslivet laget et arbeidshefte for å støtte grunnopplæring i arbeidsmiljø i bygg- og anleggsnæringen. Eksemplene og oppgavene belyser ulike arbeidssituasjoner og aktuelle problemstillinger i bygg- og anleggsbedrifter. Det anbefales at kursene er bredt sammensatt av ulike grupper av ansatte som verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, linjeledere og eventuelt andre […]

Byggenæringens forlag har i samarbeid med partene i arbeidslivet laget et arbeidshefte for å støtte grunnopplæring i arbeidsmiljø i bygg- og anleggsnæringen. Eksemplene og oppgavene belyser ulike arbeidssituasjoner og aktuelle problemstillinger i bygg- og anleggsbedrifter. Det anbefales at kursene er bredt sammensatt av ulike grupper av ansatte som verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, linjeledere og eventuelt andre medarbeidere.

Arbeidsheftet er spesielt tilrettelagt for kursdeltakere på 40-timers kurs med teori og oppgaver. Innholdet dekker de viktigste områdene i arbeidsmiljøloven kapittel 1–7. Samtidig er oppgavene gjort både bran­sjespesifikke ­og ­fagrettede ­for ­å­ relatere ­situasjonene til ­den­ enkelte arbeidsplass.

Innholdet er delt i fem kapitler:

1. Aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven
2. Samarbeid, trivsel, medbestemmelse og ledelse
3. Organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
4. Fysisk og kjemisk helsefare
5. Risikovurdering
I tillegg til arbeidsheftet er det utviklet materiell for kursledere og lærere som illustrasjonsarkiv, powerpoint-presentasjoner og et eget veiledningshefte.
Vil du vite mer? Er dette aktuelt i din bedrift? Send en e-post til post@bnf.as