Sikker bruk av arbeidsutstyr

Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til §§ 10.1 og 10.2 i forskrift om utførelse. Materiellet består av powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren og i noen tilfeller hefter. Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

 1. Instruktørveiledning – Risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften
 2. Arbeidsutstyr for bruk i verksted og lager
  A. Billøfter og elefantløfter
  B. Dreiebenk, søylebormaskin, metallsag og
  slipeutstyr
  C. Sakser og klippemaskiner
  D. Sveise- og skjæreutstyr
 3. Kraner for bygg/anlegg, industri og verksted
  A. Veggsving- og søylekraner – Taljer og taljebaner
  B. Bro- og traverskran
  C. Minikraner (under 2Tm)
  D. Tilhengermontert kran
  E. Vinsjer
 4. Løfteredskap for anhukere og signalgivere
 5. Klatre- og hengestillas
 6. Personløftere
 7. Arbeidsutstyr for bergarbeid under jord
  A. Tunellrigg, laderigg, bolterigg
  B. Sprøyterigg
  C. Injeksjonsrigg
  D. Elementmontasjemaskin/elementsetter
  E. Hydraulisk arbeidsplattform
  F. Håndholdt bergboremaskin
 8. Arbeidsutstyr for bergarbeid i dagen
  A. Borvogner
  B. Håndholdt bergboremaskin
  C. Knuse- og sorteringsverk
 9. Komprimeringsutstyr
  Valsetog (Veivals), Øvrige valser (stang-/ fjernstyrte), slepevals og vibroplater og
  stampere
 10. Masseforflyttingsmaskiner
  A. Masseforflyttingsmaskiner med effekt mindre enn 15kW
  B. Tilleggsutstyr til traktor og masseforflyttings- maskiner
 11. Håndholdt arbeidsutstyr og bygningssager
  A. Vinkelsliper
  B. Boltepistol
  C. Spikerpistol
  D. Bor-, pigg- og kombihammer
  E. Sager
 12. Stasjonære trebearbeidingsmaskiner
  Sirkelsag, Båndsag, Fresemaskin, Avretterhøvel og Tykkelseshøvel
 13. Asfaltutstyr
  A. Laboratorieutstyr
  B. Asfaltverk og tankanlegg
  C. Emulsjonsfabrikk
  D. Asfaltutleggere
  E. Freser
  F. LPG-fyrte asfaltvarmere
  G. Pukkverk og grustak
 14. Betongsager
  Kjerneboringsutstyr, Veggsag, Gulvsag og Vaiersag
 15. Høytrykkspyleutstyr
 16. Ryddesager og trimmere
 17. Spunt- og peleutstyr
 18. Pumper og transportbånd for betong
 19. Stillaser, stiger og arbeid i høyden
 20. Forskalingsutstyr
  Veggforskaling, Søyleforskaling, Dekkeforskaling, Klatreforskaling og Manuell forskaling
 21. Fallsikringsutstyr
 22. Betongutstyr
  A. Bøying av armering (bøyebenk/klipper/bøyer/ binder-håndholdt)
  B. Betongblander/Tvangsblander/Mørteldrill
  C. Vibroutstyr (vibratorstav/vibratorbrygge)
  D. Betongglatting (glattemaskin/glattemaskin-
  dobbel)
  E. Betongsliping (betonggulvsliper/betongsliper håndholdt/Giraffsliper/betongstøvsuger)