Basiskompetanseopplæring i bedrift

Kompetansepluss-kurs for bygg- og anleggsbedrifter

Byggenæringens Forlag er godkjent tilbyder i Kompetansepluss arbeid. Dette er en offentlig tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk. Ordningen administreres av Kompetanse Norge. www.kompetansenorge.no

Forlaget har vært tilbyder siden 2012 og har pr. juni 2017 gjennomført 18 bedriftsinterne kurs med til sammen over 200 deltakere. Vi har en samarbeidsavtale med Byggmesterforbundet Oslo, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg avdeling Telemark/Vestfold/Buskerud og Byggenæringens Landsforening. I økende grad tilbyr vi kurs som forbereder deltakerne til tverrfaglig teorieksamen som praksiskandidat. Vi skriver søknader til Kompetanse Norge i samarbeid med bedriftene, setter opp kursprogram og gjennomfører kursene i aktuelle bedrifter.

For mer informasjon, kontakt Tom Ekeli på e-post: tom.ekeli@bnf.as